Tanzanias ambassad i Stockholm skriver på sin hemsida att det från och med 1 maj 2013 ej längre är möjligt att betala för visum med kort eller kontanter.

All payment should be made online/bank transfer into Embassy’s Post Giro acount which you can find on the Embassy’s website under Consular Services and a receipt of payment sent along with your applications either by post or when you drop by the Chancery in person.

Gironumret du ska betala till finns på blanketten för ansökan om visum för inresa till Tanzania.